Rådet för äldre- och funktionshinderfrågor

Rådet för äldre- och funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen, föreningar och organisationer för äldre och personer med funktionsnedsättning i Kinda.

Rådet har i uppgift att:

 • vara referens- och remissorgan i äldre- och funktionshinderfrågor
 • ömsesidigt utbyta information
 • samråda mellan företrädare för föreningarna och kommunen
 • bidra till ökad kunskap om pensionärers och funktionsnedsattas villkor
 • ge idéer och förslag till lämpliga anpassningar som berör målgruppernas förhållanden i samhället

Politisk representation:

 • Samhällsbyggnadsnämnden
 • Bildningsnämnden
 • Vård- och omsorgsnämnden
 • Kommunstyrelsen

Organisationernas/föreningarnas representation:

 • Hörselföreningen
 • FUB - Föreningen för utvecklingsstörda barn
 • DHR - De handikappades riksförbund
 • Kinda anhörigförening (KAF)
 • SRF - Synskadades riksförbund
 • Stomiförbundet
 • Kisa PRO
 • Södra Kinda PRO
 • Rimforsa PRO
 • Sveriges Pensionärsförbund
 • RPG - RiksförbundPensionärsGemenskap

Protokoll, bilagor och dokument

Prenumerera

Missa inte möjligheten att prenumerera för att få ett e-postmeddelande varje gång nya protokoll läggs ut.

Hantera prenumeration

Kontakt