Familjerätt

Många i kommunen träffar oss i samband med att de ska bli föräldrar. Vi utreder och fastställer föräldraskap för alla barn till föräldrar som är ogifta.

Vid separation eller skilsmässa kan det vara svårt för föräldrar att komma överens om frågor kring barns vårdnad, boende, umgänge och ekonomi. Då finns möjlighet för föräldrar att vända sig till familjerätten för rådgivande samtal eller genom samarbetssamtal där syftet är att få ett välfungerande samarbete kring barnets bästa. Samtalen är kostnadsfria och journalförs ej.

Familjerätten kan hjälpa till att upprätta avtal mellan föräldrarna om båda önskar det. Även barn ges möjlighet att framföra sina önskemål och sätta ord på sina upplevelser i och med familjens separation. Vi utgår alltid ifrån barnets bästa.

Om ni ändå inte kan komma överens kan en stämningsansökan göras i Tingsrätten där Tingsrätten i sin tur ber familjerätten att utreda frågan. Familjerätten ger sedan ett förslag till beslut utifrån barnets bästa.

Till familjerätten vänder ni er även i frågor gällande adoption.

Kontakt med familjerätten får du via individ- och familjeomsorgens reception eller via e-post.

Öppettider

Kontakt