Familjehem

Bli familjehem - det kan göra skillnad!
Det finns barn och ungdomar som inte kan bo i sitt hem. För dem krävs att det finns andra vuxna än föräldrarna.

När behövs familjehem?
Det finns många barn med svåra hemförhållanden och som för kortare eller längre tid inte kan bo hemma. Då kan familjehem vara ett alternativ. Barnen är alla olika och i olika åldrar men gemensamt för de flesta av dem är att de saknar tillräckligt med stöd och omsorg från sina föräldrar. Skälen till detta kan vara olika. Det kan bero på sjukdom, missbruk eller andra personliga problem hos föräldern. De flesta placeringar sker på frivillig väg. Familjehem är barnets nya hem på obestämd tid.

Vad krävs för att bli familjehem?
Vi ställer inga krav på formell utbildning eller hög materiell standard. Det viktigaste är att du/ni lever ett ordnat liv och kan erbjuda en trygg, känslomässigt varm och strukturerad miljö. Det är viktigt att hela familjen känner att ni har tid och känslomässigt utrymme för ett barn i familjen.

Vad innebär det att vara familjehem?
Att vara familjehem är att vara ställföreträdande förälder till någon annans barn. Det är du/ni som står för den dagliga omvårdnaden om barnet men ansvaret delar du/ni med barnets föräldrar och socialtjänsten. Det är därför viktigt med ett gott samarbete mellan er, socialtjänsten och barnets föräldrar. Du/ni kommer att ha regelbundet stöd av en socialsekreterare. Utbildning och föreläsningar erbjuds och vid behov handledning. Se mer information under länkar nedan.

Intresserad?
Om du/ni vill bli familjehem kan du/ni fylla i en intresseanmälan nedan. När vi fått in en intresseanmälan gör vi ett hembesök och då får du/ni veta mer om vad det innebär att vara familjehem. Om du/ni är intresserade av att gå vidare gör vi en utredning av din/er familj. Utredningen innebär hembesök och personliga intervjuer. Det är viktigt att barnet och familjen passar ihop. På det sättet skapas bästa möjliga förutsättningar för ett lyckosamt uppdrag. Som familjehem får du/ni ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning.

Individ- och familjeomsorgen följer Sveriges kommuners och landstings rekommendationer när det gäller ersättningar.

Läs mer via länken nedan om vad det innebär att vara familjehem.

Klicka på länken nedan för att fylla i en intresseanmälan via ett formulär.

Öppettider

Kontakt