Översiktsplan för Kinda kommun

I översiktsplanen talar kommunen om hur man ser på mark- och vattenanvändningen och på andra viktiga utvecklingsfrågor. Kommunen ska ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunens yta.

Kinda kommuns översiktsplan antogs i slutet av 2004. En översiktsplan är vägledande, den är inte juridiskt bindande.