Världens modernaste land, 1920-talet till våra dagar

När järnvägen spreds och kriget kom till Ydrefors

Det går fort i Sverige nu. Industrierna etablerar sig på allvar och alltmer sker i större skala i strategiskt placerade fabriker. Nationen kommer också lindrigt undan i samband med de många krig som utspelar sig på kontinenten under 1900-talet. Välståndet ökar, och det talas om det glada (19)20-talet.

Vid den här tiden väcktes frågan om att stärka trafiken från de mindre orterna i Kindatrakten. Järnvägen hade visat sig ha en stor effekt på industrin i Kisa, Rimforsa och Verveln – varför då inte i Ydrefors?

Sagt och gjort så lyftes frågan lokalt 1908. Det skulle dock dröja till 1922 innan den första rallaren ankom till orten och bygget kunde börja. Sträckan blev känd som Ydrebanan, formellt Vimmerby-Ydre Järnväg (VYJ). Projektet finansierades med aktiekapital, lån från staten samt arbetskraft genom Statens Arbetslöshetskommission. Invigning skedde med pompa och ståt den 11e oktober 1924.

Ambitionen var god, men underlaget var för svagt. När banan byggdes landade kostnaden på 1.6 miljoner kronor. 1933 hamnade bolaget i obestånd, och staten köpte sträckan på exekutiv auktion för 120 000 kr! Några år senare köpte NVHJ AB (Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnvägar) banan, innan trafiken lades ner slutgiltigt 1940.

Den 6:e september samma år föll en skugga över Ydrefors. En flygformation passerade över samhället och vidare söderut. Bomber fälldes! Händelsen må ha varit dramatisk, men det hela var en flygövning. Som en sista användning kom Ydrebanan att användas som målträning för flygvapnet – Den enda svenska bombövningen under andra världskriget. Tittar man på resultatet var det kanske nödvändigt med kalibrering. Av 8 ton fällda bomber hade endast 3 pjäser avsedd effekt…

Ydrebanan är troligen den bana som hade kortast levnadslängd i Sverige. Men den speglar den framåtanda som fanns under 1900-talets första hälft. Snart skulle bilismen komma på allvar, vilket förändrade svenskens resvanor från grunden.

Ansvarig för avsnittet: Emil Thuresson

Lästips:

”Kronan på verket?: Norsholm-Västervik-Hultsfreds järnvägar i med- och motlut” av Stig Svalhammar, 2005

”Norsholm-Västervik-Hultsfreds järnvägar : 1879-1929 : minnesskrift utarbetad av Helge Åkerman i anledning av N.V.H.J.:s 50-åriga tillvaro”

”Ydreforsbanan - ett 40-årsminne”av Cleeny Artikel i Kinda-Posten Julläsning 1964, s. 6-7

”Utefter gamla Ydrebanan fanns det orrar till salu och motböcker att låna” av Nils Erik Pettersson Artikel i: Kinda-Posten Julläsning 1983, s. 23-24

Gammal bild från invigningen av Ydrefors station

Invigning i Ydrefors. Fotograf okänd. Källa: Järnvägsmuseet

Bild på övningsbomningen från 1940

Övningsbombning 6 september 1940. Fotograf okänd. Källa: Järnvägsmuseet