Sotning

I Kinda ansvarar Kinda sotning & ventilationsservice AB för sotningen och brandskyddskontrollerna på uppdrag av Kinda kommun. Mer information hittar du på deras hemsida.

Sota själv

Enligt lagen om skydd mot olyckor har du numera möjlighet att sota själv. För att få dispens för detta så krävs det att du kan styrka din kompetens, detta gör du genom att gå en godkänd utbildning i egensotning. Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg.

Information och anmälan om egensotning hittar du under dokument.

Kontakt