Räddningstjänst

Vi jobbar för att du ska känna dig trygg. Detta gör vi på många olika sätt, bland annat arbetar vi för att minska och minimera effekterna av olyckor med hjälp av tillsyn, utbildning och information.

Fjorton brandmän finns dygnet runt ständigt i beredskap att rycka ut inom Kinda kommun till alla tänkbara nödlägen. I kommunens beredskap ingår en räddningsledare som är högsta befäl i kommunen. Befälet ska kunna träda i tjänst inom 90 sekunder, dygnet runt och åker med särskilt fordon.

Uthållighet vid större insatser uppnås genom samarbete med de övriga räddningstjänsterna  i Östergötland. Detta samarbete kallas Räddsam-E.

Kontakt