Avgifter och regler

Barnomsorgsavgift tas ut enligt den så kallade maxtaxan. Avgifterna baseras på hushållets avgiftsgrundande inkomst. Du hittar aktuella avgifter och regler under dokument nedan.

Avgiftskontroll

Avgiftskontrollen utförs med en fördröjning på två år. Återbetalningar sker i maj och skuldfakturor skickas ut i oktober.

År 2022 kommer både återbetalningar och skuldfakturor att skickas ut i början på november.