Simhallar, badhus

Närmaste simhall är Gullringens simhall i Gullringen, banlängden är 25 meter.

I Linköping finns äventyrsbad och stor simhall med 50 meter längder.