Torg och allmänna platser

Offentliga platser är till exempel gator, trottoarer och torg. De offentliga platserna är till för alla och ägs oftast av kommunen.

För att använda offentliga platser till något annat än de är tänkta för behövs polisens tillstånd. Tillstånd behövs till exempel för

  • Försäljning
  • Evenemang
  • Uteserveringar
  • Containrar och byggupplag

Kommunen yttrar sig över ansökningarna och har vetorätt. Det betyder att polisen inte kan utfärda tillstånd om kommunen säger nej till en ansökan. Om din ansökan godkänns får du ett tillståndsbevis. Där står de villkor du ska följa under tiden du använder den offentliga platsen.

Läs mer under länkar.

Torghandel

Kontakta torgfogden kring vad som gäller för torgförsäljning.