Tornhagen

Verksamheten för Tornhagens förskola är tillfälligt förlagd på Brandvägen i Kisa, i väntan på ombyggnation.

Tornhagen ligger högt beläget i skogskanten vid vattentornet i Kisa. Vi har en stor kuperad och varierad gård där vi vill skapa olika miljöer för barnen. Vi arbetar åldersintegrerat och har anpassat vår inom/utomhusmiljö för att locka till lek, rörelse och nyfikenhet.

Lek, trivsel, kamratskap och upptäckarglädje är viktiga nyckelord i vår verksamhet, för att utvecklas, lära och förstå sin omvärld.

Tornhagen består av tre avdelningar och har egen kokerska som serverar god och näringsrik mat.

Kontakt