LSS och SFB, Stöd och service

Du som har en fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp från Kinda kommun. Det kan vara ett långvarigt eller kortare stöd till dig och din familj. Det du vill och behöver är viktigt. Därför planerar vi alltid insatserna tillsammans.

Vi hjälper dig att hitta rätt stöd så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv. Vårt mål är att utgå från det du klarar i livet. Det som är svårare hjälper vi dig att hantera. När vi arbetar hemma hos dig är det med respekt för dig och ditt hem. 

Personlig assistans

Du som är 65 år och yngre kan få personlig assistans 20 timmar i veckan. Det innebär att du till exempel kan få hjälp med personlig hygien, att klä dig och att komma ut. Du kan välja att få hjälp av kommunens personal, privat utförare eller att själv vara arbetsgivare till dina assistenter.

Om du behöver hjälp mer än 20 timmar i veckan kan biståndsbedömaren hjälpa dig med ansökan om assistansersättning (SFB) till försäkringskassan.

Ledsagarservice

Du får stöd av en person för att kunna delta i aktiviteter utanför hemmet, besöka vänner eller promenera.

Kontaktperson

Kontaktperson är som en vän som du umgås med, oftast en gång per vecka. Träffarna planerar ni tillsammans.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice är för dig som är vårdnadshavare eller anhörig. Personalen löser av dig så att du kan vila eller göra något annat för att må bra.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelser ger dig miljöombyte och är ett stöd för din familj. Här får du träning inför vuxenlivet, anpassad för dina behov, och du får utvecklas i din egen takt. Korttidsvistelse kan ges både i korttidsboende och i korttidsfamilj.

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Korttidstillsyn är en förlängd fritidsverksamhet för funktionshindrade ungdomar över 12 år. Tillsynen ges före och efter skolan och under skollov

Kontakt