Stöd och omsorg

Länk till information om orosanmälan

Orosanmälan

Här kan du göra en orosanmälan via en e-tjänst om du misstänker att ett barn/ungdom far illa.

Länk till intresseanmälan familjehem

Är du Linas nya tillfälliga hem?

Anmäl intresse här för att bli kontaktfamilj/kontaktperson eller familjehem.

Länk till information om trygghetsskapande åtgärder

Trygghetsskapande åtgärder

I vår visningslägenhet får du mer information om trygghetsskapande lösningar i hemmet.

Länk till sociala jouren

Öppettider

Från och med maj 2023 har individ- och familjeomsorgens reception följande öppettider.