Faktura till Kinda kommun

Lag om krav på e-faktura
Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Kinda kommun fakturera genom att skicka en e-faktura till oss.

Observera att PDF inte är ett godkänt format.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling
(SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av oss, Kinda kommun, ska därför faktureras med en e-faktura.

Ni som kan e-fakturera redan idag

Kinda kommun vill ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. I så fall behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer er e-fakturering via PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket.

Kinda kommuns PEPPOL-ID är 0007: 2120000399.

Leverantörer som redan har möjlighet att skicka e-fakturor behöver enbart skicka en förfrågan till oss på ekonomi@kinda.se för att vi ska kunna godkänna flödet från er genom vår VAN-tjänst.

Kinda kommuns GLN-kod är 7300009038015.

Ni som inte e-fakturerar idag

Om ni inte har ett affärssystem som kan e-fakturera:
Använd vår fakturaportal som du hittar här och ange projektkod: FreePortal_Kinda
Det är helt kostnadsfritt att skicka e-fakturor till Kinda kommun genom vår portal.
Glöm inte att även skicka en förfrågan till oss per mail till ekonomi@kinda.se så att vi kan godkänna flödet från er.

För mer information angående tjänsten kan ni kontakta Pagero contact center eller Kinda kommuns ekonomiavdelning, se kontaktuppgifter nedan.

Om ni har ett affärssystem:

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare

Det här ska fakturan innehålla

För att kommunen ska kunna betala inkomna fakturor är det viktigt att det tydligt framgår att det är
Kinda kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem som har gjort beställningen med en referenskod samt namn. Om nödvändiga uppgifter saknas på fakturan kommer den att returneras till avsändaren.

För att fakturan ska kunna styras till rätt mottagare är det viktigt att det finns ett särskilt referensnummer på fakturan. Referensnumret består av KIN följt av 2 siffror, till exempel KIN00 och ska uppges av kommunens beställare. Om beställaren inte anger något referensnummer ber vi dig som leverantör att efterfråga den. Att uppgiften finns underlättar vår hantering, men ger också dig som leverantör en ökad säkerhet att beställaren är en person som är anställd av Kinda kommun.

På samtliga fakturor som ställs ut till kommunen ska fakturaadressen följa nedanstående struktur:
Kinda Kommun
Fakturaskanning
Box 20
KIN00 (exempel)
590 40 KISA

Leveransadressen ska naturligtvis anges på fakturan med den adress dit varan eller tjänsten levererats.

Annan post som inte innehåller fakturor skickas direkt till den verksamhet som är berörd.

Vad ska framgå av fakturan? - Skatteverket

Betalningsvillkor

Kinda kommun tillämpar alltid, såvida inte särskild annan överenskommelse har träffats, betalningsvillkoret 30 dagar efter fakturadatum. Kinda kommun betalar inga faktureringsavgifter eller liknande påslag på fakturan eller eventuella dröjsmålsräntor som överstiger räntelagens bestämmelser.

Övriga uppgifter

Kommunens organisationsnummer är: 212000-0399
VAT-nummer (momsregistreringsnummer med tillägg för landskoden): SE212000039901.