Stiftelser och samverkan

Kommuner kan äga stiftelser som är till nytta för kommunens invånare. Bolagen ska ha en stabil ekonomi men får inte drivas i syfte att ge vinst.

Kindahus

Alla kommuner ska skapa förutsättningar så att alla invånare kan leva i goda
bostäder. Kinda kommun erbjuder hyresbostäder via Kindahus som hyr ut drygt 1000 lägenheter i Kisa och Rimforsa. Stiftelsens styrelse består av fem politiker. Vid varje ny mandatperiod väljer kommunfullmäktige vilka som ska ingå i styrelsen.

Samverkan

Kommunalförbundet ITSAM - ITSAM är ett kommunalförbund som bildades 2009-01-01 av Boxholm, Kinda, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommuner. ITSAMs huvudsakliga uppgift är att drifta och supportera IT och telefoni i kommunerna samt kommunala bolag.

Östsvenska yrkeshögskolan AB - I samverkan med Östsvenska yrkeshögskolan bidrar vi till att ta fram och genomföra utbildningar som företag i regionen har behov av.

Samordningsförbundet Centrala Östergötland - Syftet med Samordningsförbundet Centrala Östergötland är att personer ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Detta kan ske genom insatser som utvecklar människors förmåga och funktioner mot egen försörjning. Personer ska inte hamna i en gråzon mellan olika huvudmän. Syftet är också att de olika huvudmännens organisationer ska få möjlighet att genom projekt prova och utveckla nya arbetssätt och metoder.