Stormakten växer fram 1560-1660

Kung Märta och kvinnorna runt Karleby

Det är inte alltid lätt att hitta spår efter kvinnor i arkiven, men de finns där för den som har tid att leta. Det gäller inte minst de adliga som var viktiga att dokumentera eftersom med dem följde betydande arv och gåvor in i ett äktenskap. På så sätt kunde stora markbestånd byggas upp som i sin tur gav makt och inflytande. Gården Karleby i Kisa har funnits sedan 1300-talet och var ett sådant arv.

1527 dör Gustav Vasas mormor Sigrid Eskilsdotter Banér och ägorna delas upp mellan barnen. I arvet ingår Karleby som tillfaller Sigrids dotter Kristina Nilsdotter Gyllenstierna. Kristina är änka efter landets regent Sten Sture d y som dött 1520 i strider mot den danske kung Kristian II. Vid makens död tog Kristina kommandot över Stockholms slott och ledde det fortsatta motståndet mot Kristian fram tills Stockholms blodbad i november 1520. Två av Kristinas bröder avrättades där och hennes avlidne makes kropp brändes på bål. Kristina, hennes mor och tre av barnen fängslades och fördes till Danmark. Först 1524 kunde hon återvända till Sverige. Här misstänkte dock Gustav Vasa att hon konspirerade för att återinföra Sturarna på tronen. 1527 gifts Kristina därför mer eller mindre bort med en av kungens kusiner och lever sedan ett liv utanför de stora rubrikerna. Men helt kuvad är hon inte. Arvet efter Sigrid leder till en tvist mellan Kristina och Gustav som varar ända fram till omkring 1550, då de enas om en lösning.

När Kristina dör 1559 tar sonen Svante Sture över Karleby. Året efter blir Erik XIV kung och han har ärvt sin fars misstänksamhet mot Sturarna. 1567 låter han fängsla Svante och två av hans söner och tillsammans med sina soldater hugger kungen ihjäl dem i vad som kommit att kallas Sturemorden. Svantes hustru Märta Eriksdotter Leijonhufvud har förgäves försökt vädja om nåd för maken och barnen men har satts i husarrest och släpps först efter morden. Änkan Märta blir nu ny ägare till Karleby. Hon kommer även att äga Hörningsholms och Stegeholms slott samt Västerviks stad med 54 gårdar i Tjust och Kinda härader. Det här är ingen osäker och tillbakadragen kvinna, hon kommer att bli känd som ”Kung Märta”. Redan innan Svante dog tog hon ett stort ansvar för driften av familjens gods och hon kommer även att bedriva rederirörelse i Västervik. Märta har dessutom en mycket hög status inom adeln, inte minst som syster till Gustav Vasas hustru, drottning Margareta.

När Märta i sin tur dör 1583 ärvs Karleby av dottern Margareta Svantesdotter Sture. Margareta är gift med Ture Nilsson Bielke som i och med äktenskapet är Margaretas förmyndare och därmed också den som råder över Karleby. Historien upprepar sig. Ture är en av de adelsmän som år 1600 avrättas vid Linköpings blodbad. Det blir nu Margareta som får ansvara för ägorna, dit även Sturefors slott kan räknas.

Sjutton år senare går Margareta bort och nu går Karleby vidare till dottern Märta Turesdotter Bielke – eller rättare sagt till hennes förmyndare, maken Gabriel Gustafsson Oxenstierna. Här försvinner Karleby ur Sturesläkten. Gabriel byter 1625 bort Karleby mot annan mark och ny ägare blir Udde Grijs, men det är en helt annan historia. Kvar av Karleby gård idag är en mangårdsbyggnad och två flygelbyggnader från 1700-talet, omgärdade av anläggningen vid Södras Wood Kinda - eller Kindasågen i folkmun.

Avsnittet sammanställt av Lena Röös.

Lästips:

Aurelius, Thomas. Medeltid och äldre Vasatid. Kisa sockenbok del 2. Kisa, 1976.
(Observera luckor och viss sammanblandning av namn i ägarlängden för Karleby)

Eriksson, Bo. Sturarna – makten, morden, missdåden. Stockholm, 2018.

Tegenborg Falkdalen, Karin. Vasadöttrarna. Lund, 2010.

Tegelborg Falkdalen, Karin. Margareta Regina: vid Gustav Vasas sida. En biografi över Margareta Leijonhufvud (1516–1551). Stockholm, 2016.

Karta över Karleby

Karta, rågångsåtgärd 1811 med Karleby i centrum. Källa: Lantmäteriet (Beskuren bild)

Utdrag ur tiondelängd för Kinda och Ydre härader

Karleby brukades och beboddes av arrendatorer under den beskrivna tiden. Fjärde raden ovanifrån: Israel i Carleby. Utdrag ur tiondelängd med brukare och gårdar i Kinda och Ydre härader år 1617. Källa: Landskapshandlingar 1530–1630 för Östergötlands län, Riksarkivet. (Beskuren bild)

Karleby gård

Karleby gård omgiven av Kindasågen 1968.
Foto: Stig Berg.
Källa: Kinda lokalhistoriska arkiv (Beskuren bild)

 

Klicka på bilderna ovan för att se dem i större format.