Naturvård, parker och skog

Kinda kommun har en fantastisk natur med milsvida skogar, höga berg varvat med sjöar och vattendrag. Vi har en av Sveriges största urbergsgrotta och ett flertal raviner och dalgångar som ger Kinda dess kuperade form.

Landskapet är sedan många hundra år format av bönder och betesdjur vilket fått till följd att vi har många unika betes- och ängsmarker med en stor artrikedom på växter och djur. I hagmarkerna finner vi många grova ekar och gamla hamlade askar och lindar som hyser sällsynta skalbaggar och lavar. Kindabygden utmärks av den förhållandevis höga kvoten av hamlade träd i odlingslandskapet.

Naturen finns alltid nära var du än är i Kinda, i och med det så är det viktigt att ha god kunskap om vad det finns för natur, vilka känsliga marker eller hänsynskrävande växter och djur som förekommer och hur du på bästa sätt gynnar dessa.

Kontakt