Missbruk och beroende

Individ- och familjeomsorgen har ett särskilt ansvar för arbetet med att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande droger. Genom information och uppsökande verksamhet sprider vi kunskap om hur missbruk skadar och om de möjligheter till hjälp som finns. Beroende är en familjesjukdom, den som lider av beroendesjukdom påverkar hela sin omgivning. Du som är beroende har ansvar för ditt eget tillfrisknande. För dig som anhörig är det viktigt att ta hand om och tänka på dig själv.

Individ- och familjeomsorgen ger också hjälp och stöd åt dig som har utvecklat ett beroende. Vuxna med missbruksproblem kan genom att ta kontakt med Individ- och familjeomsorgen eller kommunens familjeteam få råd och stöd i att bättre kunna hantera sina problem.

Öppenvård

I första hand prövas om insatser i öppenvård är till hjälp. Det vanligaste är då samtalskontakt som kan hjälpa den enskilde att hitta lösningar. Det är lämpligt att även anhöriga medverkar då de också påverkas av att en familjemedlem missbrukar.

Behandlingshem

När insatser i öppenvård har prövats utan resultat kan ibland en vistelse på behandlingshem behövas för att bryta ett destruktivt mönster. Innan en vistelse på behandlingshem beviljas görs en grundlig utredning. Den ligger sedan till grund för bedömning av vilken behandling som kan ge bäst resultat och vilket behandlingshem som kan erbjuda den behandlingen.

Öppettider

Kontakt