Elevdatorer

Värgårdsskolan erbjuder alla elever i årskurs sju till nio ett personligt digitalt verktyg. Syftet är att ge bra förutsättningar för ett utvecklat lärande genom kunskapssökande, kommunikation och skapande. Genom en god tillgång på digitala verktyg vill vi skapa en skola med förankring i nutiden och i omvärlden.

Kontakt