Vikarie inom vård och omsorg

Du borde jobba inom vård och omsorg! Vi söker lyhörda, och ansvarstagande timvikarier med ett stort intresse för andra människor, är det du?

Oavsett om du vill arbeta med äldre eller personer med funktionsnedsättning så är vi alltid i behov av duktiga medarbetare och du behöver inte ens välja! Här finns möjlighet att utifrån din kompetens jobba inom fler områden. A different Kinda work helt enkelt!

Inom vård- och omsorgsförvaltningen jobbar du om du vill vara med och stötta, hjälpa och ge omsorg till de med särskilda behov och de äldre; en verksamhet som pågår dygnet runt och som inte går att stänga.

Du kan alltid kontakta oss på bemanningscentrum om du har frågor och funderingar, vi är här för dig!

Här kan du läsa mer om våra olika verksamheter.

På ett äldreboende bor äldre människor som inte längre klarar av att bo hemma utan är i behov av stöd och omvårdnad dygnet runt. De boende har egna lägenheter och det finns gemensamhetsutrymme på varje avdelning.

Arbetsuppgifterna kan bland annat vara att hjälpa till med personlig omvårdnad och hygien, hjälpa till vid måltider och servera mat, medicinhantering, lyft och förflyttningar. Det är även viktigt att ge de boende social stimulans och det kan innebära att man följer med ut på promenader, fikar, spelar spel, läser tidning eller annat som den boende är intresserad av. Det är viktigt att de boende får en meningsfull vardag.

Att arbeta på äldreboende passar dig som är social, ansvarsfull och empatisk. Du trivs i mötet med andra människor och har god samarbetsförmåga. Du gillar att ta del av andra människors livshistorier och skapa en meningsfull vardag för dem boende.

Kinda kommuns äldreboenden är centralt belägna i Kisa, Rimforsa och Horn.

I hemtjänsten besöker du brukarna i deras egna hem. Personalen följer ett schema där det står vem de ska till, vid vilken tid samt vilken insats som ska utföras.

Personalen förflyttar sig mellan ärenden med bil, cykel eller promenerar beroende på avstånd.

Arbetsuppgifterna varierar väldigt mycket och kan bestå av personlig omvårdnad och hygien, lättare matlagning, städ och tvätt, lyft och förflyttningar, inköp och medicinhantering.

Det finns också brukare som har beslut på social samvaro och det kan då vara promenader, fika eller andra aktiviteter som brukaren önskat.

Det ingår även att svara på trygghetslarm och besöka brukare när dem tillkallar hjälp.

Att arbeta inom hemtjänst passar dig som är social, ansvarsfull och empatisk. Du trivs i mötet med andra människor och har god självständighet då det förekommer mycket ensamarbete. Du gillar att ta del av andra människors livshistorier och skapa en meningsfull vardag för brukarna.

Kinda kommuns hemtjänst utgår ifrån Kisa, Rimforsa, Horn och sträcker sig över hela kommunen.

I Kinda kommun erbjuds personer med en demenssjukdom, som fortfarande bor hemma, att vistas på en dagverksamhet.

De tillbringar där sin dag tillsammans med personal för att få bättre livskvalitet, trygghet och gemenskap. Aktiviteterna som erbjud är olika beroende på vilka gäster som kommer, men det kan bland annat vara sång, musik, fika, utflykter och hantverk.

Arbetet passar dig som är social, empatisk och ansvarsfull. Du trivs i mötet med andra människor och har god samarbetsförmåga. Att arbeta på dagverksamheten innebär att vara ett stöd för gästerna och skapa en meningsfull vardag och att se varje individ utifrån dennes behov.

Dagverksamheten med inriktning demens ligger centralt belägen i Kisa.

På en gruppbostad bor personer som är i behov av särskild service enligt LSS.
Här bor de boende i egna lägenheter och det finns gemensamhetsutrymmen där det ges möjlighet att äta och umgås tillsammans.

Arbetsuppgifterna kan bland annat vara att hjälpa till med personlig omvårdnad och hygien, hjälpa till vid måltider och inköp, medicinhantering, lyft och förflyttningar. Det är även viktigt att ge de boende social stimulans och det kan innebära att man följer med ut på promenader och utflykter, fikar, spelar spel, läser tidning eller annat som den boende är intresserad av. Det är viktigt att de boende får en meningsfull vardag.

Att arbeta på en gruppbostad passar dig som är social, ansvarsfull och empatisk. Du trivs i mötet med andra människor och har god samarbetsförmåga. Du gillar att ha ett kreativt tänkande och skapa en givande vardag för de boende.

Kinda kommuns gruppbostäder är centralt belägna i Kisa och Rimforsa.

Det här är en verksamhet som utför insatser efter olika beslut enligt LSS som omfattar barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Inom den här verksamheten ingår; korttidsvistelse, fritidsverksamhet för skolungdomar över 12 år med funktionsnedsättning, ledsagning och avlösarservice i hemmet.

Arbetsuppgifterna är väldigt varierande beroende på vilken ungdom man arbetar riktad emot och vilka behov och intressen individen har. Bland annat kan det vara personlig omvård och hygien, måltider, kreativt skapande, utevistelser som promenader och utflykter.

Att arbeta inom den här verksamheten passar dig som är kreativ, flexibel, lyhörd och ansvarstagande.

Arbetet med ungdomarna är individanpassat och som personal är det viktigt att vara uppmärksam och ha ett pedagogiskt förhållningssätt.

Kinda kommuns korttidsboende och fritidsverksamhet för barn och unga ligger centralt belägen i Kisa.

Servicebostaden är en boendeform och finns till för personer med funktionsnedsättning som är i behov av hjälp och stöd, men också klarar sig bra på egen hand. Här har personerna egna lägenheter som ligger i nära anslutning till en baslägenhet, där det finns möjlighet till gemenskap.

Arbetsuppgifterna kan bland annat vara att hjälpa till med personlig omvårdnad och hygien, stötta vid inköp, matlagning och vardagssysslor utifrån individens behov. Personalen ska stödja, motivera och planera så att personerna som är anslutna till Servicebostaden får ett så tryggt och självständigt liv som möjligt.

Att arbeta på Servicebostaden passar dig som är social, ansvarsfull och empatisk. Du trivs i mötet med andra människor och har god självständighet då det förekommer en del ensamarbete. Du gillar att ha ett pedagogiskt tänkande och skapa en meningsfull vardag för andra människor.

Kinda kommuns Servicebostad är centralt belägen i Kisa.

Riktar sig till personer över 18 år som har någon form av psykisk ohälsa. Att arbeta inom Stödteamet innebär att du utifrån individens behov stöttar i vardagen.
Det handlar främst om att stödja, motivera och planera mot självständighet.

Arbetet inom Socialpsykiatrin kräver att man är självgående, då det innebär mycket ensamarbete. Du är lyhörd, empatisk och känner dig trygg i mötet med andra människor.

Inom Stödteamet i Kinda kommun finns det tre olika inriktningar:

  • Boendestöd: Du stöttar individen emot självständighet i det dagliga livet genom att stödja, motivera och planera tillsammans med individen du möter.

  • Följeslagare: Du följer med som stöd i kontakter utanför individens hem, exempelvis till sjukhus, öppenvårdspsykiatrin, olika myndigheter m.m.

  • Baslägenhet: En gemensam lokal där det erbjuds social samvaro och du som personal finns där för individen tillsammans med kollegor.

Stödteamet utgår ifrån Kisa och täcker hela kommunen och därför är körkort ett krav.

Daglig verksamhet är en daglig sysselsättning som erbjuds för personer som inte studerar och har en funktionsnedsättning.

Att arbeta som handledare inom daglig verksamhet innebär att du stöttar deltagarna i deras sysselsättning. Målet är att aktiviteterna ska bidra till ökad livskvalitet genom gemenskap, personlig utveckling, arbetsträning, stimulans och delaktighet i samhället.

I Kinda kommun finns olika inriktningar av daglig verksamhet, bland annat café, träverkstad, musik och teater, kreativt skapande, vara behjälplig mot företag med paketering och prismärkning, samt serviceteamet som utför beställningsuppdrag t.ex. flytt, montering, trädgårdsarbete etc.

Att arbeta som handledare inom daglig verksamhet passar dig som är social, ansvarsfull och empatisk. Du trivs i mötet med andra människor och har god samarbetsförmåga. Att arbeta på daglig verksamhet innebär att vara ett stöd för deltagarna, instruera och handleda dem i det dagliga arbetet.

Kinda kommuns dagliga verksamhet ligger centralt belägen i Kisa uppdelat på fyra platser.

Som personlig assistent jobbar du riktad mot en brukare som har en funktionsnedsättning och hjälper till med vardagssysslor och fritidsintressen.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd där du följer en person genom det dagliga livet.

Här varierar arbetsuppgifterna väldigt mycket, men det kan bland annat vara att hjälpa till med personlig omvårdnad och hygien, handla och laga mat, sköta bostaden, följa med i skolan och på fritidsaktiviteter.

Att arbeta som personlig assistent passar dig som är social, ansvarsfull och empatisk. Du trivs i mötet med andra människor och har god självständighet då du arbetar ensam i de flesta ärendena. Du gillar att ha ett kreativt tänkande och skapa en meningsfull vardag för andra människor.

Kontakt