Fonder och stiftelser

Kinda kommun förvaltar ett antal olika stiftelser och fonder.

Sociala fonder

Flera av kommunens fonder ska enligt sina respektive stadgar (regler) dela ut pengar till behövande personer. Behövande kan vara till exempel personer med svag ekonomi eller som har en sjukdom eller ett handikapp. För vissa av fonderna gäller krav på att den sökande ska vara bosatt på en viss plats (ofta inom en tidigare socken eller kommun). Ansökan till dessa fonder sker till vård- och omsorgsnämnden och ansökningsperioden äger normalt rum under senhösten med utdelning lagom till julen. Vidare information kommer att finnas på hemsidans startsida när ansökningsperioden pågår.

Fonder inom bildningsområdet

Det finns även fonder som delar ut stipendier till elever på högstadiet samt för språkresor. Ansökan till dessa fonder hanteras av bildningsnämnden.

Birgersonska donationsfonden

Kinda kommun får årligen en del av avkastningen från Birgersonska donationsfonden att fördela till föreningar i Kisa med omnejd. Beslut om utdelning fattas av kommunstyrelsen under maj månad årligen.

Enligt gällande riktlinjer ska dessa pengar användas överlämnas till kollektiva nyttigheter riktade, i första hand till barn- och ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet och till andra ändamål som bedöms som en kollektiv nyttighet inom Kisa församling.

Detta innebär att privatpersoner och företag inte kan söka dessa medel.

Fondernas mark- och fastigheter

Fonderna förvaltas av kommunstyrelsen i Kinda kommun. Flera av fonderna äger mark och arrenderar ut för jordbruk, fritidshus, jakt med mera. Lediga arrenden och upplåtelser annonseras på kommunens hemsida.

Kontakt