Vindkraftsplan

Kindas vindkraftsplan antogs år 2009, den är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Syftet med planen är att peka ut områden som kan vara lämpliga för utbyggnad av vindkraft samt att även ge riktlinjer för tillståndsprövningen. Planen har en tydlig ambition att öka produktionen av vindkraftsel.

Kontakt