Projekt och samarbeten

På Kinda lärcentrum ligger vi i framkant gällande utvecklingsarbete som har sin grund i vetenskapen. Vi upprättar årligen en kompetensutvecklingsplan för att höja kunskapskvaliteten bland våra medarbetare och organiserar regelbundet kollegialt lärande för att dra nytta av varandras kunskaper.

Vi ingår i flera samarbeten och projekt som syftar till att utveckla metoder och arbetssätt som är avsedda att implementeras i verksamheten som en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Här kan du läsa om några av de samarbeten och projekt som vi har i gång just nu.