Systematiskt brandskyddsarbete, SBA

Alla är enligt Lagen om skydd mot olyckor skyldiga att ha ett skäligt skydd mot bränder och andra olyckor. Har du en verksamhet ska du dessutom genomföra systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

För att kunna göra detta på ett bra sätt kan du gå på endagskurs som vid behov anordnas av räddningstjänsten i Kisa. Under dagen blandas teori och praktik så du får en bra grund för ert fortsatta brandskyddsarbete.

Kontakta oss för mer information och anmälan.

Kontakt