Ledigheter

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan måste du ansöka om det. Ansökan lämnas till skolan i god tid före ledigheten.

Ledighet beviljas inte då nationella prov pågår under mars-maj.

Du som förälder har det yttersta ansvaret för ditt barns skolgång.

Kontakt