Misstanke om barn som far illa

Om du som privatperson misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till socialtjänsten. För dig som arbetar med barn och ungdomar finns det inget alternativ - du är skyldig att göra en anmälan.

Anmälningsblankett som e-tjänst finns nedan på sidan för båda typerna av anmälare.

Alla som i sitt vardagliga liv kommer i kontakt med barn eller ungdomar och misstänker att de far illa bör anmäla detta till socialtjänsten.

Alla som i sitt yrke arbetar med barn och ungdomar, eller arbetar på en myndighet vars verksamhet berör barn och unga, är skyldiga enligt lag att genast anmäla till socialtjänsten om man får kännedom om eller misstänker att barn eller ungdomar far illa.

Det behövs inga bevis för att göra en orosanmälan. Din oro ser vi som en omtanke som kan vara början till en positiv förändring för barnet och dess anhöriga.

Rätt att vara anonym

Som privatperson har du rätt att vara anonym, du bör dock komma ihåg att då inte berätta ditt namn. Detta eftersom ansvarig socialsekreterare ska berätta vem som gjort anmälan om informationen är antecknad.

Du bör även ha i åtanke att vid anonym anmälan så finns ingen möjlighet för socialtjänsten att ta ny kontakt vid oklarheter eller för att ställa ytterligare frågor som kan komplettera en eventuell utredning.

Efter rapporterad anmälan

  • Socialsekreteraren tar kontakt med familjen som du anmält och berättar om en orossituation.
  • Om du gjort anmälan i egenskap av tjänsteman är det bra om du och den du anmält träffas tillsammans med socialsekreterare. Du får då möjlighet att berätta om din oro direkt för den det gäller.
  • Socialsekreteraren genomför en förhandsbedömning och beslutar om förhållandena ska utredas vidare.
  • När utredningen är klar erbjuds barnet eller familjen en lämplig hjälp utifrån de behov utredningen påvisar.

Skillnad på ansökan och anmälan

När du själv ansöker om hjälp på grund av bekymmer i din familj öppnas alltid en utredning. Om anmälan sker av någon annan görs en förhandsbedömning om utredning ska inledas eller inte. Förhandsbedömningen ska vara färdig inom två veckor.

Här hittar du orosanmälan och mer information

Öppettider

Kontakt