Trygg och säker

Kinda kommun har som mål att alla som bor, verkar och besöker kommunen ska känna trygghet. Vi vill skapa goda och säkra miljöer i ett robust samhälle som står emot yttre och inre påfrestningar.

Förmågan att hantera stora och små händelser på ett bra sätt kräver kunskap och samarbete. I Kinda kommun har vi en organiserad samverkan mellan kommun och polis.

Akut information

När en svår olycka, extrema vädersituationer, långa el- eller teleavbrott eller någon annan händelse berör ett stort antal människor kommer aktuell information att finnas här på webbplatsen.