Vårdnad, boende, umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet och var barnet ska bo. Familjerätten i Kinda ger er råd och stöd att komma överens.

Om ni är överens
Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut kan ni skriva ett avtal som familjerätten godkänner. Ett sådant avtal har samma verkan som en dom i domstol, vilket bland annat innebär att det kan genomföras med tvång om ni inte följer avtalet och om beslutet är i barnets bästa intresse.

Om ni inte är överens
För att ni ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar som ni båda kan acceptera, kan ni komma till råd och stöd på samarbetssamtal. Samtalsledaren håller i samtalet​ och ni måste båda vara villiga att delta.

Ni kan också vända er till tingsrätten. Tingsrätten begär då att familjerätten gör en utredning för att bestämma om vårdnad, boende och umgänge.

Samarbetssamtal
Vid en separation eller skilsmässa uppstår ibland konflikter kring vårdnaden om och umgänget med de gemensamma barnen. Samarbetssamtal är en serie samtal som kan hjälpa föräldrar att gemensamt komma fram till den lösningen som är bäst för barnen.

Tingsrätten tar initiativ till samarbetssamtal i samband med en vårdnads- eller umgängestvist, men du kan också vända dig direkt till individ- och familjeomsorgen och själv begära att få samarbetssamtal.

Från 1 september 2022 erbjuder Kinda kommun i samarbete med Finspång kommun familjerätt. Kontakt tas antingen direkt med Finspång via e-post eller via individ- och familjeomsorgen i Kinda.

I samarbetssamtal som ej remitteras från domstol, sker ingen registrering. Tystnadsplikt råder och besöken är kostnadsfria. Ta kontakt med Råd och stöd, Kinda för att boka tid.
Telefon: 0494-194 49
E-post: familjeteamet@kinda.se
Besöksadress: Stjärnebo, Storgatan 38 Kisa
Postadress: Box 1, 590 40 Kisa

Öppettider

Kontakt