Synpunkter

Vi i Kinda kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. När en kommentar kommer in till kommunen skickas den vidare till ansvarig tjänsteman eller politiker, om kontaktuppgifter finns kontaktar vi personen och ger ett svar om detta är möjligt. Kommentarer eller synpunkter som kommer in anonymt försöker vi att åtgärda i den utsträckning det är möjligt och är kommunens ansvar. I de fall ansvaret ligger hos någon annan försöker vi i möjligaste mån att vidarebefordra kommentaren eller synpunkten till ansvarig.

Vi anser att alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar. När vi har möjlighet åtgärdar vi, förbättrar och ställer till rätta.

Du har möjlighet att lämna din synpunkt via vår hemsida, receptionen i kommunhuset, biblioteken eller på någon av kommunens andra verksamheter. Du kan ringa, skicka brev, skicka e-post eller fylla i vårt formulär här nedan. De synpunkter du lämnar här ersätter inte ett formellt överklagande av ett beslut.

Fyll i formuläret nedan.

Vilken typ av synpunkt vill du lämna?  * (obligatorisk)
Jag vill:
Vilken typ av synpunkt vill du lämna?

Fyll i det område som passar bäst för din synpunkt


Vilken koppling har du till kommunen?
Jag är:
Vilken koppling har du till kommunen?
Ange vilket sätt du vill att vi kontaktar dig
(glöm inte att ange kontaktuppgifter om du vill att vi ska kontakta dig)
Ange vilket sätt du vill att vi kontaktar digSynpunkter som kommer till Kinda kommun är en allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av de synpunkter som du lämnar.

Kontakt