Viktig samhällsinformation

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser - före, under och efter krisen. Webbplatsen riktar underlättar för dig att hitta rätt information.
Länk till krisinformation.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

På msb.se hittar du information om MSB:s verksamhet och det stöd som myndigheten erbjuder i arbetet med samhällsskydd och beredskap.
Länk till msb.se

1177

På 1177.se finns tusentals medicinska artiklar om olika sjukdomar, besvär, undersökningar och behandlingar. Här hittar du också information om hälsa och förebyggande vård samt hur vården fungerar i Sverige. På temasidorna finns information, kunskap, råd och inspiration i olika ämnen eller utifrån olika livssituationer. Här hittar du filmer och reportage. Du kan också ta del av andras berättelser och upplevelser.
Länk till 1177.se

SMHI

På SMHI´s webbplats kan du bland annat få information om aktuellt väder.
Länk till smhi.se

Civilförsvarsförbundet

På civilförsvarsförbundets webbsida kan du hitta mycket information i form av tips och råd om hur du kan förbereda dig hemma samt information om hur civilförsvarsförbundet kan bidra i samhällets krisberedskap.
Länk till civil.se