Studievägledning grundskolan

Årskurs 6
I och med att reglerna till högskola/universitet ändras hösten 2010 har det blivit ännu viktigare att göra tidiga vägval. Från och med 2010 finns det möjlighet att få meritpoäng för språkstudier när du söker till högskola/universitet. För att få dessa meritpoäng måste du komma upp till en viss nivå. Detta gäller moderna språk, ej svenska och engelska. Därför är det viktigt att börja tidigt med sin språkinlärning. Vi, studie- och yrkesvägledare(SYV), kommer att informera föräldrar och elever om detta redan i årskurs 6.

Årskurs 7
Vid första föräldramötet i sjuan finns SYV med och ger en kort information om
fortsatta studier

Årskurs 8
Information om gymnasieskolan i klass. Eleverna får träffa SYV i mindre grupper eller enskild vägledning. SYV deltar i föräldramöte på vårterminen

Årskurs 9
Valet till gymnasiet är ofta det första egna stora valet som en ungdom gör. Då finns SYV som en resurs för att genom ett professionellt vägledningssamtal kunna vidga vyerna och eventuellt räta ut de frågetecken som kan finnas.

Alla elever som går i åk nio är garanterade minst ett vägledningssamtal inför valet till gymnasiet. Till dessa samtal är föräldrar välkomna att vara med, hör av er innan.

Vägledning/Information till åk nio startar under oktober månad. Informationsmaterial delas ut i klass. Det kommer även att finnas möjlighet att få information på föräldramöte. Valet
ska vara genomfört 15 februari. Om en elev önskar söka till ett riksidrottsgymnasium är det viktigt att kontrollera när ansökan ska vara inne. Besök deras hemsida genom att klicka på gymnasielänkar i rutan till höger.

All ansökan till gymnasium sker via "gymnasiestudera.se "Besök gärna sidan genom att klicka på länken nedan. Det finns mycket information att hämta där.

Kontakt