Badplatser

Det finns tillgänglighetsramper på Åsundabadet och vid Hornåbergs badplats.

Klicka på respektive badplats för mer information (vidarelänkning till naturkartan.se)

Bjuggö Fribadstrand. Sandstrand på ö i Åsunden, TC. Beläget: På Bjuggö i södra Åsunden.

Glimmingen Sandstrand vid Glimmingen 7 km sydväst om Kisa, TC. Tag av från väg 134 mellan Kisa och Österbymo mot Grönede.

Groveda Sandstrand vid Järnlunden. TC och bänkar finns tillgänglig.

Hallstad ängar Sandstrand vid Järnlunden, TC. Beläget: Vid naturreservatet Hallstad ängar 5 km väster om Rimforsa. Följ skyltar från riksväg 34.

Hallången Sandstrand, bryggor. Beläget: 6 km öster om Hycklinge längs väg 135 mot Gamleby.

Hornåberg Sandstrand vid Stångån, brygga, hopptorn, WC, camping, sommarcafé. Beläget: Vid Hornåbergs Camping i Horns samhälle. Skyltat från väg 135 mellan Gamleby och Horn. Tillgänglighetsramp finns.

Hycklinge Sandstrand vid Åsunden, bryggor, hopptorn, TC. Beläget: I nära anslutning till Hycklinge samhälle. Skyltat vid Hycklinge från väg 135 mot Gamleby.

Råsöbadet Sandstrand vid Åsunden, TC. Beläget: 8 km öster om Kisa längs väg 134 mot Åtvidaberg.

Sommarro  Sandstrand vid Nedre Föllingen, 6 km väster om Kisa, väg 134 mot Eksjö. Ta av till höger vid skylt "Sommarro", badplatsen ligger nedanför Café Sommarro.  

Trossbonäs Sandstrand vid Åsunden, TC. Beläget: 6 km norr om Horn, följ skyltar från Långebro by.

Valö Sandstrand vid Björkern, bryggor, hopptorn, TC, sommarcafé. Beläget: Vid Valö festplats 2 km öster om Björkfors.

Värgårdsudde Sandstrand med brygga i centrala Kisa.

Ydrefors Sandstrand vid Stångån/Brosjön, bryggor, WC, camping, stugor, sommarcafé. Beläget: 17 km söder om Tidersrum. Följ skylt från väg 134.

Åsundabadet Sandstrand vid Åsunden, bryggor, hopptorn, WC. Följ skyltar från riksväg 34 i Rimforsa. Tillgänglighetsramp finns.

Du finner en enklare karta över badplatserna i länken nedan.