Informationssamtal

Från och med 1 mars 2022 ställs krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge inleds. Redan från 1 januari 2022 kan man begära informationssamtal där barnet är folkbokfört och samtalet är kostnadsfritt. Barnet deltar inte i samtalet.

Syftet med informationssamtal är att föräldrarna ska hitta en lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Därför ska oeniga föräldrar få information om vilka stöd- och hjälpinsatser som kan erbjudas.

Ett informationssamtal ska hållas så snart som möjligt och senast inom 4 veckor från begäran. Föräldrarna kommer att erbjudas en gemensam tid för samtal. Om det finns särskilda skäl kan enskilda tider bokas.

Samtalsintyget utfärdas efter att båda föräldrarna har genomfört ett informationssamtal. Intyget ska bifogas en ansökan om stämning i domstol rörande vårdnad, boende och umgänge.

Tingsrätten ber familjerätten att utreda frågan.

Familjerätten ger sedan ett förslag till beslut utifrån barnets bästa.

Från 1 september 2022 erbjuder Kinda kommun i samarbete med Finspång kommun familjerätt. Kontakt tas antingen direkt med Finspång via e-post eller via individ- och familjeomsorgen i Kinda.

Öppettider

Kontakt