Kisa Emigrantmuseum

Adress: Storgatan 10, Kisa

Sveriges emigrationshistoria har ett ursprung i Kinda och här finns Kisa Emigrantmuseum som förmedlar berättelser och livsöden, människors mod och drömmar. Museet förnyades 2019 och nya utställningar och ljudinstallationer berättar om emigrationens orsak och verkan och fokuserar på de enskilda emigranterna. Samlingen visar unika foton, brev, dokument och föremål från bygden, insamlade av bibliotekarie Curt von Wachenfeldt som startade museet 1979 i kommunal regi.

Museet ligger i ett av Kisas äldsta kulturhus från 1700-talet, i just det hus där emigrationshistorien började, med apotekare Sundius emigrationsbyrå. Bonden och byggmästaren Peter Cassel ledde den första organiserade utvandringen, då 21 personer reste till Nordamerika i maj 1845. De grundade den första svenska kolonin, New Sweden i Iowa. Cassels många och positiva brev till Sundius spreds och startade den stora emigrationsvågen från bygden. Totalt utvandrade över 6 000 personer från Kinda mellan åren 1845-1920.

I huset finns idag också Café Columbia som öppnades 1921 av svensk-amerikanska Dorothéa Florén.

Samlingen från Kinda kommun som innehåller omkring 1600 brev, finns inscannade och kan läsas digitalt, se länk nedan. Kinda kommun, tillsammans med Kulturarv Östergötland, deltog i det europeiska projektet EMILE (Early EMIgrant Letter stories) 2004-2005.

Öppettider

Kontakt