Regler kring livsmedelshantering

Grunden för reglerna kring livsmedelshantering är att konsumenter inte ska behöva riskera att bli sjuka för att maten innehåller farliga bakterier, främmande ämnen, föremål eller odeklarerade allergiframkallande ämnen. Konsumenten ska heller inte bli vilseledd av
märkning eller presentation av maten. Det är företagarna som ansvarar för att livsmedlen de säljer är säkra, rätt märkta och inte vilseleder konsumenten.

Livsmedelslagstiftningen och smittskyddslagen är de viktigaste regelverken när det gäller livsmedel. På livsmedelsverkets hemsida finns det mycket information för både livsmedelsföretagare och för konsumenter som hanterar livsmedel hemma.

Livsmedelsföretagare ska kontakta kommunen:

  • Vid ägarbyte
  • Om en ny verksamhet öppnas
  • Om en verksamhet avslutas
  • Om en anläggning byggs om
  • Om sortimentet eller tillverkningssättet ändras
  • Om produktionsvolymen ändras betydligt

Även konsumenter som tror sig blivit matförgiftade av mat från restaurang, pizzeria, butik eller annan livsmedelslokal bör kontakta kommunen. Om du ser att livsmedel hanteras felaktigt eller att hygienen i en livsmedelslokal är bristfällig kan du kontakta miljöavdelningen.