Barnahus

Kinda kommun samverkar med Barnahus i Linköping. Syftet med Barnahus är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer.

Barnahus finns i en lokal med närhet till sjukhus, polis och åklagarmyndighet. Lokalerna är anpassade för ändamålet, här finns väntrum för olika åldersgrupper, medicinskt undersökningsrum, intervjurum och flera samtalsrum. Stationära i Barnahus är Barnahusteamet som består av teamledare, psykolog, två socionomer samt en teamassistent.

Teamet arbetar med kvalitetsutveckling av barnutredningar, samverkan mellan myndigheter, krissamtal, utbildning och kan utgöra en resurs vid socialtjänstens utredningar.

Öppettider

Kontakt