Näringslivet i Kinda

I Kinda satsar vi på utveckling av näringslivet. Här finns många små och medelstora industrier och serviceföretag. Många som bor här har småföretag inom turism och kreativa yrken. Våra industrier har duktiga anställda och höga krav på miljön.

Största arbetsgivaren är Kinda kommun. Under dokument hittar du senaste sammanställningen över hur företagen i Kinda mår.