Brandkunskap för alla

BKA är en grundläggande brandkunskapsutbildning som alla anställda bör genomgå vart fjärde-femte år och vart tredje år om personen har ansvar för andra människor i sitt arbete, till exempel inom skola, vård och omsorg.

Under utbildningen får deltagarna en teoretisk utbildning om vad ett systematiskt brandskyddsarbete består av, vilka risker som kan finnas på en arbetsplats och hur du ska gå tillväga om en brand uppstår. Utöver den teoretiska delen får deltagarna en praktisk utbildning i att använda en handbrandsläckare och hur du släcker brand i kläder. Utbildningen är tre timmar lång.

Kontakta oss för mer information och bokning.

Kontakt