Hjälpmedel och bostadsanpassning

Har du svårt att klara vardagen på grund av skada eller funktionshinder? Rehabenheten har tips och produkter som gör det enklare.

Vi bedömer ditt behov av stöd och utformar stödet tillsammans med dig, biståndsbedömare och vårdpersonal. Målet är alltid att öka din självständighet och livskvalitet.

Rehabenheten

Rehabenheten består av fyra arbetsterapeuter. Vi utgår från det friska och hjälper dig
att upptäcka dina resurser och möjligheter

Kontakt