Ekonomi

Kinda kommun är, liksom alla andra kommuner, beroende av att invånarna betalar skatt för att kunna erbjuda den service alla har rätt att förvänta sig. Att ha en budget i balans, det vill säga att anpassa kostnaderna efter inkomsterna, är mycket viktigt. Kommunen får inte gå med förlust.

Budget

Budgeten är det viktigaste styrdokumentet. Den talar inte bara om hur mycket pengar som olika verksamheter får kosta och vilka inkomster kommunen beräknar att få. Den innehåller också olika mål för kommunens verksamhet.

Uppföljning

För att hålla koll på att budgeten verkligen följs och inte kostnader skenar iväg i olika delar av verksamheten görs regelbundna uppföljningar.

Här hittar du information om ekonomin i Kinda.

Kontakt