Dricksvatten

Kommunen har 6 vattenverk som producerar dricksvatten till invånarna. Miljöenheten kontrollerar det kommunala dricksvattnet genom att granska den kontroll som kommunens vatten- och avfallsavdelning själva gör samt genom inspektioner.

Dessutom ska vattenverk som tillhandahåller mer än 10m³ dricksvatten per dygn eller som försörjer mer än 50 personer med dricksvatten vara registrerade hos samhällsbyggnadsnämnden. Blankett för registrering av dricksvattenanläggning finns under blanketter nedan. Detsamma gäller för alla offentliga och kommersiella verksamheter som tillhandahåller dricksvatten.

Har du egen vattenbrunn och vill kontrollera ditt vatten genom provtagning kan du ta kontakt med ett ackrediterat laboratorium.

Livsmedelsverket rekommenderar provtagning av vattnet vart tredje år och helst varje år om småbarn ska dricka det. Förklaring och kommentarer till de olika analysparametrarna finns i Livsmedelsverkets Råd om enskild dricksvattenförsörjning som du hittar under dokument här nedan.