Välkommen till Kinda kommuns hemsida

 • Kundtjänst för vatten och renhållning stängt 1, 7-8 december

  Torsdagen den 1 december och onsdag-torsdag 7-8 december håller kundtjänst för vatten och renhållning stängt.
 • Adventsgranar på plats i Kisa och Rimforsa

  Adventsgranen i Rimforsa är skänkt av Rimforsa Skog - Lars Järnland, stort tack för detta! Granen i Kisa kommer från våra egna skogar.
 • Avgiftskontroll för 2020

  Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt barnomsorgsavgift. Kinda kommun genomför därför en kontroll av avgiften som du betalat. De uppgifter som du lämnat till kommunen jämförs med den taxerade inkomsten hos Skatteverket. Skuldfakturor och återbetalningar kommer att gå ut i början på november 2022.
 • Textilåtervinning vid våra återvinningsstationer!

  Under vecka 41 kommer Textil recycling att sätta upp kärl på alla återvinningsstationer i Kinda (utom på Kulla där marken är privat). Det är ett nytt avtal som tecknats mellan kommunen och företaget och som innebär ett enkelt sätt att lämna texilier till återvinning.
 • Välkommen till anhöriggrupp

  Nu drar vi igång en anhöriggrupp för dig som är anhörig eller har någon i din närhet med psykisk ohälsa. Här har du möjlighet att träffa andra i liknande situation.
 • Avläsning av vattenmätare

  Det har skickats hem nya avläsningskort för din vattenmätare till dig. De nya korten har ett annat utseende och kommer från tjänsteleverantören Idata via vår nya kundtjänst för VA-Renhållning. Det går bra att lämna din vattenmätarställning via e-tjänst.
 • Gröna påsen införs efter årsskiftet!

  I Gröna påsen tas dina matrester om hand och omvandlas till biogas och biogödsel. Det är ett led i en hållbar framtid där minimering av avfall, återanvändning, återvinning, utvinning av energi och deponering är en del av faktorn.

  Gröna påsen införs efter årsskiftet

 • Har du mätt radon i ditt bostadshus?

  Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att veta om det finns radon i huset är att göra en mätning. Nu är det dags att beställa mätpaket för säsongen 2022-2023.

  Har du mätt radon i ditt bostadshus?