Förslag under behandling

Här nedanför ser du förslag som har skickats till politiken och inväntar beslut. Dessa förslag går inte längre att rösta på. När beslut är fattat kommer det att publiceras under fliken "Beslutade förslag". Den som lagt förslaget får även besked om beslutet via mejl.

Kontakt