Byte av rådsledamot

Här anger föreningar byte av ledamot i rådet för äldre och funktionshinderfrågor. Ledamot för föreningen ska vara vald/a av föreningens styrelse.

Politisk representation sker i linje med rådets reglemente och genom val i nämnd samt kommunstyrelse.

Personuppgifter
Skriv in dina personuppgifter
Personuppgifter
Ange enligt formatet nedan
Ersättare
Ersättare


Datum * (obligatorisk)
Datum
Avsägning uppdrag
Avsägning uppdrag

Från och med
Från och med
Jag representerar * (obligatorisk)

Kontakt