Skyddsrum

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum som är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. På skyddsrumskartan ser du var skyddsrummen finns. Du hittar kartan under länkar nedan.

Runt om i Sverige finns ett stort antal skyddsrum som ska skydda befolkningen vid krig. I fredstid får skyddsrummen användas till annat, men de ska kunna iordningställas inom två dygn. Läs mer om skyddsrum under länken bra att veta om skyddsrum.

Skyddsrummen i fredstid

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns inrymda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter, och är utmärkta med en särskild skylt. I fredstid kan ett skyddsrum användas till annat.

Det är olika hotbildsanalyser som bestämt var i Sverige skyddsrum ska finnas. Ambitionen har aldrig varit att bygga skyddsrum för hela befolkningen. Det beror på var du befinner dig om du behöver tillgång till skyddsrum.