Beredskap för kris och krig

Det finns många anledningar att vilja stärka företagets beredskap. Digitaliseringen som gör företag sårbara för cyberattacker eller längre elavbrott. Pandemier som orsakar personalbortfall. Störningar i leveranser på grund av naturolyckor eller militära konflikter någonstans i världen.

På nedanstående sidor på Myndigheten för skydd och beredskaps hemsida finns information och stöd till dig som vill veta hur du kan börja att stärka ditt företags beredskap att hantera störningar och avbrott.