• Grävningsarbete vid Järnvägsgatan i Rimforsa, vattnet avstängt i området 1/12 07.30-12.00 , läs mer >>

Kvalitet och utveckling

Vi jobbar strategiskt med kvalitet för att ha en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Vi eftersträvar att uppfylla medborgarnas behov. Genom att arbeta med kvalitet i det vardagliga arbetet utvecklar vi ständigt vår verksamhet. En viktig del i arbetet är uppföljning och utvärdering. 

Styr- och kvalitetsledningssystem