Intresseanmälan för framtida fiberanslutning

Här kan du göra en intresseanmälan för framtida fiberanslutning för de fastigheter som inte är anslutna till kommunens fibernät idag. Syftet är att få en bild av var det finns intresse för anslutning. Denna intresseanmälan är inte bindande, varken för dig som anmäler intresse eller för kommunen. Denna undersökning kommer att ligga till grund för planeringen av de framtida utbyggnadsplanerna i kommunen.

Om din fastighet redan idag ligger inom gränsen för en så kallad återetablering kommer kommunen eller kommunens samarbetspartner inom fiberutbyggnad, Kommunalförbundet ITSAM, att kontakta dig så kan du redan nu påbörja din resa mot att fibrera din fastighet.

Anslutningsavgifter och villkor hittar du under rubriken beställning fiber.

Personuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter

Kontakt