Riksfärdtjänst

Vad är riksfärdtjänst?

En kommun ska enligt de villkor som anges i lagen om riksfärdtjänst
(1997:735) lämna ersättning för resekostnader till personer som till följd av en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Vid resa med riksfärdtjänst ska en egenavgift betalas som motsvarar normala
resekostnader med allmänna kommunikationer.

Vem kan få riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst är behovsprövad och medges till den som till följd av ett stort och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt i förhållande till det som anses som normala resekostnader.

Riksfärdtjänst kan endast beviljas i den kommun där man är folkbokförd. Tillstånd för riksfärdtjänst kan meddelas om resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun utanför det område där vanlig färdtjänst kan nyttjas.

Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.

Riksfärdtjänst kan inte erhållas på grund av att allmänna kommunikationer saknas eller är dåligt utbyggda.

Ansökan

Ansökan om riksfärdtjänst görs på kommunens ansökningsblankett. Denna får du hemskickad av handläggaren eller hämtar via vår hemsida. Därefter lämnas eller skickas den in till kommunen.

Frågor?

Vid frågor är ni välkomna att höra av er till färdtjänsthandläggarna.