Kulturskolans orkester

Inom kulturskolan finns möjlighet att spela i ett antal orkestrar.
I orkestrarna deltar elever som spelar blåsinstrument, fiol, elbas, slagverk, gitarr och piano. Orkesteruppdelningen ser olika ut på de olika orterna, kontakta oss för att få veta mer om vad som finns på din ort.

Det finns också möjlighet att delta i mindre ensembler, där man spelar tillsammans med andra på samma instrument som man själv spelar eller med en grupp som spelar olika instrument.

Att spela tillsammans tycker vi är väldigt viktigt och därför är orkester- och ensembleundervisningen en viktig del av verksamheten. Eleverna tränas i samspel, lär av varandra och tränar även sin sociala förmåga.